Normal Theme Yellow on Black Theme Fusia on Black Theme

header image

Information of jatra (fair)

Sl no. Details Period
1 Amba tirtha uthsava Chitra bahula amavase
2 Nagathirthothsava Vaishaka shudda ashatami
3 Shatarudrabhisheka Shravana masa
4 Gokulashtami Shravana bahula ashtami
5 Sri devi saptashati parayana Navaratri
6 Girija kalyana Kartika shudda ekadshi
7 Laksha depotsava Karthika bhula amavase
8 Pratha pooje Dhanurmasa
9 Chikka rathotsava 2 days at Dhanu sankramana
10 Rathotsava Aridra at Magha masa
11 Special pooje At shivaratri shivaratri